برچسب گذاری توسط: موبایل

0

روی تلفن همراه گاوصندوق داشته باشید

قفل‌گذاری در برنامه‌های مختلف تلفن همراه و روی برنامه‌هایی که دوست نداریم دیگران آن‌ها را مشاهده کنند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت برای یک گوشی خوب می‌باشد زیرا امر محافظت از اطلاعات خصوصی از...